Коротко про кафедру

Кафедра біотехнології і мікробіології (БТМ) НУХТ має найбільший в Україні досвід з підготовки висококласних фахівців з інженерної біотехнології, розпочавши її майже 60 років тому. Нині кафедра єдина в Україні готує універсальних інженерів для фармацевтичної, промислової, харчової та природоохоронних біотехнологій, що робить випускників конкурентоспроможними на ринку праці не тільки України, а й багатьох країн світу.

   Навчання здійснюється за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання за освітньою програмою магістра «Промислова та фармацевтична біотехнологія». Випускники магістратури мають можливість отримати освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» з біотехнології.

   Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, які навчались за спорідненими медичними або технічними спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

   Біотехнологія – це не просто наука, а дуже велика й важлива сфера людської діяльності, що має масу аспектів, це саме та дисципліна, яка визначає сьогодні науково-технічний прогрес людства. Саме слово «біотехнологія» означає дійсно дивовижне – можливість поєднати живе з неживим – використати потенціал живих клітин і останні технічні досягнення для створення потрібних людині продуктів, матеріалів, ліків.

   Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» покликана забезпечувати кваліфікованими кадрами промислові виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії, науково-дослідні та проектні організації, які займаються такими перспективними напрямами біотехнології як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, розроблення композитних матеріалів, що поєднують хімічні речовини та біомолекули, інженерних конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи для кібернетики тощо).

   Біотехнологічне виробництво належить до найбільш високотехнологічних галузей, завдяки цьому промислові підприємства, а також науково-дослідні та проектні установи галузі зосереджені у промислово розвинених регіонах, яким є, зокрема, м. Київ та Київська область. Застосування біотехнологій може бути одним із суттєвих важелів для підвищення ефективності економіки України, створення нових моделей інноваційного розвитку нашої країни.

Сайт кафедри

Якщо вас зацікавила інформація про кафедру і ви хочете дізнатися більше, то ласкаво просимо на наш сайт.

Напрями нашої роботи
Склад кафедри
Стабніков Віктор Петрович

Стабніков Віктор Петрович

Завідувач кафедри
Пирог Тетяна Павлівна

Пирог Тетяна Павлівна

професор, доктор біологічних наук
Грегірчак Наталія Миколаївна

Грегірчак Наталія Миколаївна

Декан факультету БТЕК доцент, кандидат технічних наук
Резніченко Юрій Миколайович

Резніченко Юрій Миколайович

Заступник декана факультету БТЕК доцент, кандидат технічних наук
Красінько Вікторія Олегівна

Красінько Вікторія Олегівна

доцент, кандидат технічних наук
Воронцов Олександр Олександрович

Воронцов Олександр Олександрович

доцент, кандидат технічних наук
Карлаш Юрій Васильович

Карлаш Юрій Васильович

доцент, кандидат технічних наук
Пенчук Юрій Миколайович

Пенчук Юрій Миколайович

доцент, кандидат технічних наук
Скроцька Оксана Ігорівна

Скроцька Оксана Ігорівна

доцент, кандидат біологічних наук
Буценко Людмила Миколаївна

Буценко Людмила Миколаївна

доцент, доктор біологічних наук
Старовойтова Світлана Олександрівна

Старовойтова Світлана Олександрівна

доцент, кандидат біологічних наук
Белемець Тетяна Олександрівна

Белемець Тетяна Олександрівна

старший викладач, кандидат технічних наук
Ключка Лілія Вікторівна

Ключка Лілія Вікторівна

Асистент кафедри, доктор філософії
Потапенко Валерія Віталіївна

Потапенко Валерія Віталіївна

Асистент кафедри
Удимович Віктор Миколайович

Удимович Віктор Миколайович

Асистент кафедри
Сулейко Тетяна Леонідівна

Сулейко Тетяна Леонідівна

Асистент кафедри