Загальні відомості
   Кафедра екології та екоменеджменту Національного університету харчових технологій готує майбутніх фахівців-екологів за спеціальностями:
  • 101 «Екологія», освітня програма «Екологія та екоменеджмент» (освітній ступінь «бакалавр», термін навчання 4 роки). Це перший рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти. Програма допоможе набути знань і вмінь у галузі екології, екологічної безпеки та екоменеджменту. Наші здобувачі вчаться виявляти екологічні проблеми підприємств та розробляти шляхи їх успішного вирішення;

   Кафедра готує спеціалістів із глибокими і ґрунтовними знаннями, фахово викладаючи майже 40 дисциплін, серед яких «Екологія та охорона довкілля», «Управління природоохоронними територіями», «Біобезпека та біоетика», «Менеджмент міських та промислових систем», «Альтернативна енергетика», «Екологічне законодавство та управління в природоохоронній діяльності», «Екологічний консалтинг», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі», «Екологічний менеджмент», «Екологічний аудит». Програми дисциплін зорієнтовані на європейський рівень вищої освіти і на обізнаність наших випускників як в українських, так і європейських екологічних практиках.

   Кафедра веде активну міжнародну співпрацю з європейськими закладами освіти та науковими установами. Ми підтримуємо активні наукові і освітні зв’язки з університетами Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, зокрема, Університетом Масарика (Чеська Республіка), Лундським Університетом (Швеція), Університетом Левена (Бельгія), Університетом Індіани (США) та іншими визнаними міжнародними центрами освіти і науки.   

     Наші здобувачі беруть участь у конкурсах академічної мобільності програми Еразмус+. В рамках цих конкурсів здобувачі можуть упродовж одного семестру навчатися за обраною спеціальністю в одному з провідних університетів країн Європейського Союзу за повного фінансування програми.

     Для активного долучення до програм міжнародних обмінів та вдосконалення знань англійської мови на кафедрі діє English Speaking Club, який мають можливість відвідувати як викладачі, так і здобувачі кафедри.

Упродовж останніх років на базі кафедри відбулося три Міжнародні конференції «Європейські виміри сталого розвитку», де разом із провідними науковцями з університетів ЄС та України мали змогу брати участь і здобувачі нашої кафедри.

   Наші здобувачі не лише старанно оволодівають майбутньою професією еколога та екоменеджера, але і активно займаються спортом (збірні нашого факультету – неодноразові призери та переможці футбольних, баскетбольних, тенісних змагань), беруть участь у Днях першокурсника, Днях факультету, відвідують із кураторами цікаві місцини Києва, музеї, сучасні підприємства екологічного профілю.

Склад кафедри
Якименко Ігор Леонідович

Якименко Ігор Леонідович

Завідувач кафедри
професор, доктор біологічних наук
Семенова Олена Іванівна

Семенова Олена Іванівна

доцент, кандидат технічних наук
Ничик Оксана Василівна

Ничик Оксана Василівна

доцент, кандидат технічних наук
Котинський Андрій Валерійович

Котинський Андрій Валерійович

доцент, кандидат технічних наук
Харченко В’ячеслав Валерійович

Харченко В’ячеслав Валерійович

доцент, кандидат географічних наук
Тогачинська Ольга Василівна

Тогачинська Ольга Василівна

доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Сірик Аліна Олегівна

Сірик Аліна Олегівна

доцент, кандидат технічних наук
Бублієнко Наталія Олександрівна

Бублієнко Наталія Олександрівна

доцент, кандидат технічних наук
Салавор Оксана Мирославівна

Салавор Оксана Мирославівна

доцент, кандидат технічних наук
Євтушенко Ольга Володимирівна

Євтушенко Ольга Володимирівна

доцент, кандидат технічних наук