Кафедра фізики створена у 1930 році і забезпечує навчальний процес з вивчення курсу загальної фізики студентами всіх факультетів університету стаціонарної та заочної форм навчання. Викладачі кафедри фізики проводять навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей:

 

 

 • 076 «Товарознавство і торговельне підприємництво. Підприємництво»
 • 181 «Харчові технології та інженерія. Харчові технології»
 • 181 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
 • 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • 101 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Екологія»
 • 161 «Хімічні технології та інженерія»
 • 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
 • 181 «Харчові технології та інженерія»
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 141 «Електротехніка та електротехнології»
 • 142 «Енергетичне машинобудування»
 • 144 «Теплоенергетика»
 • 133 «Машинобудування»
 • 131 «Інженерна механіка. Прикладна механіка»
 • 186 «Видавничо-поліграфічна справа»

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ПРАЦЮЮТЬ В ТАКИХ НАУКОВИХ НАПРЯМКАХ:

 

 

 • Дослідження впливу різноманітних фізичних чинників на харчові продукти та технологічні процеси харчової промисловості.
 • Дослідження проблем фізики твердого тіла (електронні процеси в напівпровідникових тунельно-резонансних наноструктурах, питання голографії, релаксаційні та теплофізичні властивості суцільних речовин).

Ряд викладачів співпрацюють з іншими кафедрами і підрозділами університету, а також з іншими освітніми та науковими установами м. Києва (КНУ ім. Тараса Шевченка, НПУ ім. Драгоманова, Інститут фізики НАНУ, Український науково-дослідний Інститут спирту та біотехнології харчових продуктів, Інститут фізики напівпровідників НАНУ).

 

Викладачі кафедри мають публікації у високоавторитетних фізичних журналах (наприклад, Physical Review, Журнал экспериментальной и теоретической физики, Physica Status Solidi, Фізика низьких температур тощо).

 

На кафедрі регулярно оновлюється методична література, зокрема, щорічно видаються нові методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з усіх розділів курсу загальної фізики, підготовлені збірники задач і методичні вказівки до їх розв’язування для студентів всіх форм навчання, набори тестових завдань у паперовій і електронній формі. Студенти мають можливість користуватись електронними варіантами методичних матеріалів в кафедральному методичному кабінеті.

 

 

Останніми роками викладачами кафедри видано два підручники і один навчальний посібник з курсу загальної фізики з грифом МОНУ. Викладачі кафедри беруть активну участь у забезпеченні навчального процесу у відокремлених підрозділах університету.

Склад кафедри
Літвинчук Світлана Іванівна

Літвинчук Світлана Іванівна

Завідувач кафедри
Доцент, кандидат технічних наук.
Носенко Володимир Єрофійович

Носенко Володимир Єрофійович

доцент
кандидат фізико-математичних наук
Лазаренко Михайло Васильович

Лазаренко Михайло Васильович

кандидат фізико-математичних наук
доктор фізико-математичних наук.
Король Анатолій Миколайович

Король Анатолій Миколайович

професор
доктор фізико-математичних наук.
Медвідь Наталія Вікторівна

Медвідь Наталія Вікторівна

доцент
кандидат фізико-математичних наук
Вишняк Володимир Вікторович

Вишняк Володимир Вікторович

старший викладач
Гуцало Інна Володимирівна

Гуцало Інна Володимирівна

старший викладач